TOKEK

TOKEK
017-670 9986

QUEST WIN INTERNATIONAL

KONSEP PERNIAGAAN
QUEST WIN INTERNATIONAL (QWI) merupakan "travel provider" kepada industri pelancongan. QWI melalui kaedah 'mouth to mouth" dan sistem networking via internet dalam membina database potensi pelancongan. Database ini akan dikongsi dengan "player" pelancongan seperti hotel, resort, restoran, airlines, kereta sewa, theme park dan sebagainya. Bagi membina database yang berkualiti QWI menyediakan ganjaran bagi mereka yang sama-sama membantu syarikat. Ganjaran inlah yang ingin kami kongsikan bersama.