TOKEK

TOKEK
017-670 9986

GERBANG USAHAWAN

GERBANG USAHAWAN ADALAH SATU USAHA UNTUK MEMBANTU USAHAWAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT KHUSUSNYA DALAM PEMBUATAN LAMAN WEB.GERBANG USAHAWAN JUGA MENGGALAKKAN AGAR SEMUA BAKAL-BAKAL USAHAWAN MEMILIKI LAMAN WEB SENDIRI.

TVI EXPRESS-MILLIONAIRES
To be the No. 1 Global e-commerce Company by providing Opportunities, Instilling Leadership, Creating Millionaires and touching a Billion Hearts